Oснивање

Оснивачка скупштина удружења Друштво математичара Србије – Подружница Јабланички округ одржана је 19.03.2016.године са почетком у 10,30 часова у Техничкој школи Раде Металац у Лесковцу. Усвојен је Статут Удружења и изабрани органи Удружења: Председник, Секретар, као и чланови Управног и Надзорног одбора. Удружење – Подружница своју делатност обавља на подручју Јабланичког округа: Град Лесковац, Општина Бојник, Општина Лебане, Општина Медвеђа, Општина Власотинце и Општина Црна Трава.

Подружница је члан Друштва математичара Србије.

Председница Подружнице: Ангела Митић Младеновић, проф. математике ТШ Раде Металац

Заменица председице: Ивана Момировић, проф. математике, ТШ Раде Металац, Гимназија Станимир Вељковић Зеле

Секретар Подружнице: Сава Стевановић, наставник математике, ОШ Вук Караџић.

Благајник Подружнице: Александар Прокоповић, проф математике Гимназија станимир Вељковић Зеле.

Чланови Управног одбора су:

 1. Александар Прокоповић 
 2. Александра Митровић
 3. Ангела Митић Младеновић 
 4. Бојан Алексић
 5. Валентина Тренчић
 6. Виолета Јанчић
 7. Гордана Цветановић
 8. Драган Веселиновић
 9. Драган Митић
 10. Ђорђе Пејчић
 11. Ивана Момировић 
 12. Милићевић Милорад
 13. Милорад Богдановић
 14. Невена Тодоровић
 15. Радован Ђорђевић
 16. Сава Стевановић 
 17. Саша Стојановић

Чланови Надзорног одбора су:

 1. Небојша Здравковић - председник НО
 2. Светислав Павловић
 3. Светислав Станковић

Чланови Извршног одбора су: 

1. Александар Прокоповић 

2. Ана Станковић

3. Ангела Митић Младеновић

4. Ивана Момировић

5. Јелена Пешић Ивановић

6. Милена Стојановић

7. Милорад Милићевић

8. Милош Павловић

9. Сава Стевановић 

  

Подружница је регистрована као удружење грађана у Агенцији за привредне регистре Републике Србије 31.03.2016.

Претходни председници Удружења:

Милорад Милићевић (до 2010, пре доношења закона о регистрацији удружења у АПР)

Актуелно

Линкови