Измена статута и УО

На Скупштини, одржаној 23.03.2019. године у ОШ "Вук Караџић" усвојена је измена Статута подружнице. Основне измене односе се на стапање Извршног и Управног одбора. На Скупштини је усвојена измена и допуна чланова УО.

Удружење – Подружница своју делатност обавља на подручју Јабланичког округа: Град Лесковац, Општина Бојник, Општина Лебане, Општина Медвеђа, Општина Власотинце и Општина Црна Трава.

Подружница је члан Друштва математичара Србије.

Председница Подружнице: Ангела Митић Младеновић, проф. математике ТШ "Раде Металац"

Заменица председице: Ивана Момировић, проф. математике, ТШ "Раде Металац", Гимназија Лесковац

Секретар Подружнице: Сава Стевановић, наставник математике.

Благајник Подружнице: Милош Павловић, наставник математике ОШ "Светозар Марковић", Лесковац.

 

Чланови Управног одбора су:

 1. Александра Богдановић
 2. Ангела Митић Младеновић
 3. Валентина Тренчић
 4. Виолета Јанчић
 5. Вук Вујовић
 6. Гордана Цветановић
 7. Драган Веселиновић
 8. Драган Митић
 9. Ивана Гавриловић
 10. Ивана Момировић
 11. Милена Стојановић
 12. Милица Момчиловић
 13. Милорад Милићевић
 14. Милош Павловић
 15. Предраг Красић
 16. Сава Стевановић 
 17. Саша Стојановић

Чланови Надзорног одбора су:

 1. Небојша Здравковић - председник НО
 2. Светислав Павловић
 3. Душан Валчић