Одржан СЕМИНАР у организацији ДМС – ПОДРУЖНИЦЕ ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ

У суботу  24. децембра 2016. год. у 10,00 сати, у просторијама Техничке школе Раде Металац, у Лесковцу,  одржан је семинар Унапређивање наставе математике  са темом „Развијање креативности у настави математике“. Предавање и семинар је држао председник Друштва математичара Србије др.Војислав Андрић.

Семинару су присуствовали професори математике из Лесковца, Власотинца, Медвеђе и Сурдулице.

Професор Андрић је предавање почео причом „Колико је висок торањ?“, и 21 решењем које је навео један од студената. Тиме је указао на креативност, стваралаштво и иноватнивност студента.

„У данашње време основни захтев послодаваца према едукаторима је несумњиво иновативност ученика, па се од образовног система очекује да младе људе оспособи за креативно обављање својих, најчешће флексибилно дефинисаних, професионалних обавеза без обзира да ли се ради о пословима у области привреде, финансија, администрације, образовања или неким другим делатностима. Зато су стваралачке способности, иницијативност и сарадња оне особине личности од којих значајно зависи иновативно понашање сваког појединца у обављању својих професионалних задатака. Развијање креативности кроз наставни процес није немогућ, али ни мало лак посао. При том се прилични домети у овој области с правом очекују и од математике као наставног предмета који има добар наставни континуитет, али и могућности широке примене у свакодневном животу. Међутим, проблему развијања креативности у настави математике (и уопште) не посвећује довољна пажња.

Креативност (стваралаштво) је појам који се у научно-техничкој литератури користи на сличан начин као и у свакодневном језику и подразумева менталне процесе којима се долази до нових идеја, појмова, решења проблема, уметничких дела, научних теорија, производа ... који су јединствени и нови.“

 Креативност није могуће развити на једном часу, Професор Андрић је указао да је то континуирани процес.

 

Више о теми можете наћи и прочитати на вези http://dms.rs/wp-content/uploads/2016/12/Razvijanje-kreativnosti-u-nastavi-matematike-26.03.2016..pdf